Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Zvirgzdenes pagasta Škinču krievu 1. pakāpes pamatskola minēta 1928. gadā. Skola atradās rentētās privātās telpās. 1929. gadā skolu apmeklēja 80 skolēni, bet 1931 g. jau 111. Škincu pamatskolā strādāja skolotāji: A. Fjodorova, K. Fjodorovs, A. Nikitins.

Skolas direktori – Maksimenoks, Seļakova.

1961. gadā skola vēl darbojās. Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga