Mērdzenes pagasta Stepānu latviešu 4-klasīgā pamatskola bija atvērta 1930. gados un atradās Kārsavas pagastā Stepānos. 1934./1935. mācību gadā skolā bija 60 skolēnu un 2 skolotāji. 1930. gados skolas pārziņi bija Hermīne Apaļupe, Klements Zirnis.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga