Bērzgales pagasta Stiebrinieku 1. pakāpes pamatskola darbojās 1930. gados un atradās Padoles muižas ēkā.

1950. gadā Kārsavas rajona Mežvidu pagasta Stiebrinieku pamatskola pārveidota par Stiebrinieku septiņgadīgo skolu, 1962. gadā – par astoņgadīgo skolu. 1960. gados skolas direktors Ivans Čerņecovs.

1970. gadu sākuma skola vēl darbojās.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.