Stiglovas latviešu 1. pakāpes pamatskola atvērās 1908. gadā un izvietojās Silvestra Poikāna mājā Latviešu Stiglovas sādžā. No visas sādžas te sanāca ap 50 bērnu. Mācības notika tikai krievu valodā. Skola atradās Vitebskas guberņas Izglītības ministrijas 5. iecirkņa pakļautībā. Skolas inspektori bija Šano (līdz 1911. gadam) un Voiniča (no 1911. gada). 1921. gadā skolā mācījās 68 skolēni, 1931. gadā – 65.

Viena no pirmajām skolotājām Stiglovas skolā bija Jeļizaveta Seļaņinova. 1912. – 1915. gados skolu vadīja Zinaīda Seļeznova, 1915. – 1917. gados – Anastasija Fiļimonova.

No 1923. gada mācības Stiglovas skolā sāka notikt latviešu valodā. Tanī pašā gadā par skolas direktoru šurp tika norīkots Aleksandrs Jurgels. 1925.-1928. gados Stiglovas skola atradās Andreja Blusa mājā.

Neliela skola bija arī Krievu Stiglovā. Vēl pirms pirmā pasaules kara tai tika uzceltas telpas. Šeit mācījās zemnieku bērni – apmērām 25. Šīs skolas direktors bija Nikolajs Narbuts. Krievu Stiglovā skola pastāvēja neilgi, tikai 8 gadus, pēc tam tika slēgta, un Krievu Stiglovas bērni gāja skolā uz Mihalovu.

Stiglovas skolā, kas atradās Jedvigas Solovjovas mājā, līdz 1949. gadam strādāja Leonīds un Ņina Iļjenkovi. Skolotāji katru gadu mainījās. Sākot ar 1941. gadu Stiglovā par skolotājiem strādāja R. Putāne, K. Bluss, D. Babrova, L. Bule, Ševčenova, M. Rudoviča, A. Stepulāne, Gailītis un Vatsmanieks, Gridiško un Barkāns, pēc tam, 50. gadu sākumā, – Voitkāns. 1952. gadā Stiglovas skola (četrgadīgā) tika reorganizēta par septiņgadīgo. Sākumā to vadīja direktore Plence, tad – 1953.-1955. gados – J. Misāns, 1956. gadā skolas direktors – Poplavskis, kura laikā notika skolas jaunās ēkas celtniecība, tika iestādīts augļu dārzs. 1958.-1959. mācību gadā tika atzīmēta Stiglovas skolas 50. gadu jubileja. 1964. gadā to izveidoja par četrgadīgo, bet vecākās klases tika apvienotas ar Pudinavas septiņgadīgo skolu. Skolā strādāja skolotāji Marija Īvulāne (Sprukte), Helēna Šķirmante, Anna Sprukte, Anastasija Kivrāne, Sofija Šmaukstele, Antoņina Bluss, Marija Trimalniece, Anna Šmate (Gailume), Jekaterina Kirovaine (Tihomirova), Donāts Bonka.

Skola Stiglovā tika slēgta 1970. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga