Mērdzenes pagasta Strauju krievu 1. pakāpes pamatskola dibināta 1917. gadā. Strauju 4-klasīgā pamatskola pastāvēja no 1923. līdz 1944. gadam. Skolā 1921. gadā mācījās 69 skolēni, bet 1931. gadā — 60.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārziņi bija Stepans Šolkovs (Solkovs), Ida Solkova.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga