Kārsavas pagasta Tronovas pamatskola atvērta 1929. gadā. Pastāvēja Latvijas brīvvalsts laikā trīsdesmitajos gados. Skolas pārzinis bija Donats Osna.

1937. gadā Tronovas 4-klasīgā jaukto tautību skola pievienota Nesteru 6-klasīgajai pamatskolai.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga