Par Ņukšu pamatskolas sākumu tiek uzskatīts 1917. gads. Tribuku 3-kl. latviešu skola ir pirmā latviešu mācību iestāde apkaimē. Vēlāk – 4. klasīgā pamatskola. 20.-30. gados to sauca par 2. Pildas 4-klasīgo pamatskolu. 1936. gadā Pildas 2. pamatskola pārdēvēta par 1. pakāpes skolu.

1940. gados darbojās Ņukšu nepilna vidusskola, 1950-1960. gados – Pildas otrā 7-gadīgā skola.

1970. gadu beigās Ņukšu skolai pievienoja Veseru pamatskolu.

Līdz 1992. gadam Ņukšu pamatskolu sauca par Pildas 2. astoņgadīgo skolu. Tā atradās bērnudārza telpās. Tajā mācījās ap simt bērnu, strādāja 15 pedagogi. Te ilgus gadus pasniedza T.Savicka, V.Savicka, V.Mekša, Vitālijs un Janīna Mikijanski. Skolas direktori – Valentīna Seņkāne, Inese Romanova.

2011. gadā Ņukšu pamatskolu pievienoja Pildas pamatskolai.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs