Rudņinas jauktu tautību 1. pakāpes pamatskola dibināta 1913. gadā Istras pagasta Rudņas sadžā. Skola atradās privātās telpās. Pirmā skolas pārzine – Ņina Slibarska. Skolas nosaukumi: 1913.–1921. gadi – Rudņinas krievu pamatskola, 1921.–1928. gadi – Rudņinas baltkrievu 4-klasīgā pamatskola, 1928.–1936. gadi – Rudņinas jauktu tautību 4-klasīgā pamatskola. Laikā no 1921. līdz 1931. gadam skolā mainījās 11 skolotāji. 1931. gadā skolā strādāja Vlads Savickis. 1921. gadā skolu apmeklēja 33 skolēni, 1931. gadā arī – 33 skolēni. Skolas pārziņi – Jānis Beručinskis, Vasilijs Rudniks, Anna, Podmošenska, Marija Pilvinska, Jekaterina Matijevska, Helena Dolgaja, Marija Zaharova, Domna Krestjanceva, Vladislavs Savickis un Jefrosinjs Markovskis.

1936. gadā skola pārdēvēta par Upmaļu jauktu tautību pamatskolu. Upmaļu 4-klasīgās pamatskolas pārzine bija Ernestīne Brics (Kalniņa). Skolēnu skaits 1923./24. mācību gadā – 55, 1930./31.m.g. – 30, 1936./37. – 31.

Skolas slēgšanas gads nav zināms.

 

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga