Vācukalnu pamatskola darbojās Briģu pagastā. Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1915. gadā. Pēc citiem datiem Vācukalna jaukto tautību pamatskola atvērta 1917. gadā Janovoles pagastā zem nosaukuma “Nemecko-gorska krievu skola”.

1922. gadā skola pārorganizēta par baltkrievu skolu un nosaukta par Vācukalnu, bet 1929. gadā – par krievu skolu. 1931. gadā skolā atvērās latviešu paralēlklases. Skolā strādājuši šādi školotāji: Jasinska (1917. g.), Maštakova (1918.—19. g.), Girsa (1920. g.), Ancans (1921. g.), Jelenevska (no 1923. g.), Daliba (no 1924. g.) un Ž. Blūms. 1921. gadā skolā bija 94 skolēni, bet 1931. gadā — 57.

XX gadsimta trīsdesmitajos gados tā bija jauktu tautību 4-klasīgā skola. Skolas pārziņi bija Ženija Blūma un Erna Bože.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga