Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Rundānu pagasta Vertulovas skola minēta 1886. gadā.

Vertulovas jauktu tautību pamatskola darbojās no 1900. gada pašvaldības telpās. 1921. gadā skolā mācījās 49 skolēni, bet 1931. gadā — 52. XX gadsimta trīsdesmitajos gados, skolas pārzinis bija Pēteris Stradiņš.

Vertulovas poļu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1925. gada. Par skolotāju tur strādāja Sofija Linkuns. 1929. gadā skolu apmeklēja 52 skolēni, bet 1931. gadā – 58.

1934. gadā Vertulovas poļu skolu mazā skolēnu skaita dēļ likvidēja, to pievienoja Vertulovas jaukto tautību pamatskolai.

1939. gadā skola pārdēvēta par Vērtuļu skolu.

1960-tajos gados darbojās Vertulovas septiņgadīgā skola.

Skolā strādāja skolotāji – N. Uspenska, K. Dūka un c.

Skolas direktori – Kaibiševs, A. Zubareva, A. Tihomirovs.

Skolas slēgšanas datums nav zināms.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga