Verumu pamatskola Ciblas pagastā pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem atvērta 1917. gadā (Pēc citiem datiem – dibināta 1920. gadā). Verumu latviešu 1. pakāpes pamatskola no sākuma darbojās kā trīsgadīga, tad pārveidota par četrgadīgu pamatskolu. Ilgu laiku skola atradās Donata Valtera mājā (11×5 m.), vēlāk Eduarda Andžāna mājā – gan sādžā, gan viensētā. 1921. gadā skolu apmeklēja 60 skolēni, bet 1931. gadā – 42. Laikā no 1920. līdz 1931. gadam skolā nomainījās 14 skolotāji. Skolā strādāja V. Baranovskis, M. Trukšāns, F. Soikāns un c.

1934. gadā pārveidota par jauktu tautību skolu. Verumu skolas pārziņi bija Tora Brants un Zinģis Rozālija.

1960. gadā Verumu skolu pievienoja Aizpūres septiņgadīgajai skolai.

 

Plašāk Ludzas novada bibliotēkas datu bāzēs