Bondaru pamatskola darbojās Kārsavas pagastā no 1907. gada. Skola tika atvērta Bondaru sādžā privātās telpās. Dibinātājs un pārzinis bija Jezups Kadakovskis, kura mājā arī notika apmācības. 1910. gadā skola pārcelta pie M. Bondara. 1922. gadā skolas ēka nodega, vēlāk skolu ierīkoja Ignata Laganovska mājā. 1925. gadā uzcēla jaunu skolu. 1921. gadā skolā mācījās 61 skolēns, bet 1931. gadā — 86. 1932. gadā te strādāja pasniedzēji M. Zaidlins, E. Budberga, M. Skreija, T. Šmite, J. Ezerkalna, L. Vagulāne, A. Šmits, R. Krūmiņš, N. Zakrevskis, M. Ķemers, R. Rudzītis, A. Bieziņš, J. Vagulāns. XX gadsimta trīsdesmitajos gados Bondaru latviešu 4-klasīgās skolas pārzinis bija Juris Laganovskis.

1938. gada 23. septembrī Kārsavas pagasta Bondaru I pakāpes pamatskolu pārdēvēja par Kārsavas pagasta Vītolu I pakāpes pamatskolu. Vītolu pamatskola atradās Rītupes krastā. Vieta bija gleznaini apaugusi ar vītoliem, no tiem arī skolas nosaukums cēlies.

1960.gadā uzcēla jaunu divstāvu ēku. 1962. gadā skola tiek reorganizēta par astoņgadīgo, bet 1988. gadā par deviņgadīgo. 1992. gadā tā pārdēvēta par Vītolu pamatskolu.

Kopš 1951. gada veselus četrus gadu desmitus skolas kolektīvu vadīja Jānis Pundurs. No 1991. gada par direktori strādāja Renāte Čeirāne.

Vairāk kā 100 gadus skolā dažādā laikā strādāja 58 skolotāji, tajā skaitā A. Krivteža, A. Laganovska, A. Orinska, V. Labanovska, J. Pundurs, S. Pundure.

2009. gadā Vītolu pamatskola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas novada bibliotēkas datu bāzēs