1958.gada Blontu ciemā tiek uzcelta jauna ēka klubam. Viena telpa tajā tiek ierādīta bibliotēkai. 

Blontu pagasta bibliotēka dibināta 1959.gadā Blontu ciemā, par to liecina pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā kas ir datēts ar 19.10.1959.g.

Darbu uzsāk Ilga Ruduša. Sākumā bibliotēkas fonds sastāv tikai no 236 grāmatām. Ar katru gadu grāmatu skaits strauji pieaug. Blontu bibliotēkā sāk darboties vairākas pārvietojamās bibliotēkas.

1962.līdz 1988.gadam Blontu ciema bibliotēkā par bibliotēkas vadītāju strādā  Jevgeņija Lubāne. 1962.gadā bija apmēram 2000 grāmatas, bet 1988.gadā grāmatu fonds pieauga līdz 10000 grāmatām.     

No 1988. līdz 2003.gadam Blontu bibliotēkā strādā  Elita Novikova, Aina Borisovska, Kristīne Žeikare.    

1993.gadā Blontu ciema bibliotēka pārceļas uz jaunām, plašām telpām Blontu pagasta padomes ēkā. Lasītāju skaits – 230. Fonds 1994.gada beigās sastādīja 8070 vienības. Izveidojās laba sadarbība ar Blontu sākumskolu.  

2003.gadā darba gaitas Blontu bibliotēkā uzsāka Inta Vonoga.       

 

 

 

 

Ziņas sniedza Blontu pagasta bibliotēkas vadītāja I.Vonoga 

http://www.blontubiblioteka.blogspot.com/  

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs