T.Puisāna grāmatā „Nogrimušās jaunavas mantojums” Ciblas izglītības biedrības bibliotēka „Gaisma” minēta 1935.gadā. Latvijas enciklopēdijā bibliotēkas dibināšanas gads ir 1949. Bibliotēka atradās Valteru mājās.

Pirmais ieraksts inventāra grāmatā veikts 1952.gada 31.maijā.

 

Bibliotēkas darbinieki:

Aldonija Šķirtmane (līdz 1951.g.)

Anastasija Manukina (1951.- 1958.)

Irmīna Lizdene (1958. – 1967.)

Vilhelmīne Žogota (1967. – 2008.)

Rita Trukšāne (no 2008.gada janvāra) ar bibliotekāro izglītību specialitātē.

Bibliotēkas atrašanās vieta šajā laikā mainījās vairākas reizes. 1970.gadā tika uzcelts klubs – kantoris, kur tika atvēlēta vieta arī bibliotēkai. Bibliotēka šeit atradās no 1970. – 1992.gadam.

1992.gadā bibliotēka pārcēlās uz pirmskolas izglītības ēkas telpām.

2007.gadā Ciblā notika Ludzas rajona 6.Grāmatu svētki.

 

 

Ziņas sniedza Ciblas bibliotēkas vadītāja Rita Trukšāne

Jaunāko informāciju skatīt: Ciblas bibliotēkas blogā: www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs