1959.gadā Felicianovas noliktavas telpās tika atvērta neliela pārvietojamā bibliotēka. Grāmatu apmaiņu veica noliktavas darbinieces: N.Viļuma, V.Katkeviča, S.Gorbačova.  

1967.gada novembrī atlikušās grāmatas pārveda uz kantora telpām un tās pieņēma I.Okuņeva.

No nelielas grāmatu kopas (357 eksemplāri), kas bija arodbiedrību komitejas īpašums, tika izveidota bibliotēka:

1)  iepirktas grāmatas Ludzas grāmatnīcā,

2)  saņemtas no Alūksnes MTS bibliotēkas,  

3)  1969.gadā – no Rīgas Valsts Centrālās Arodbiedrības bibliotēkas.   
Kopš 1967.gada bibliotēkā strādāja: G.Kalnejs, N.Gudenko, T.Plavkova. No 1997.gada janvāra bibliotēkā strādā Lilita Šendo.

No 2006. gada bibliotēkā ir dators un interneta pieslēgums.

 

felicianovas b-ka

 

Ziņas sniedza Felicianovas bibliotēkas vadītāja L.Šendo

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs