Līdumnieku     bibliotēka     dibināta     1950.gada decembrī.

Bibliotēkas     organizētāja     un    vadītāja     līdz 1952.gada jūlijam bija Klementīna Kuzmina.

Pirmais   ieraksts   inventāra   grāmatā   izdarīts 1950.gada 8.decembrī.

Grāmatu fonds uz 1951.gadu bija 313 grāmatas.

Bibliotēkas mikrorajona iedzīvotāju skaits- 979.

Bibliotēkas apkalpojamajā  teritorija   atradās  kolhozi ,,Jaunā Dzīve”un ,,Draudzība”.

No 1952.gada  jūlija   līdz   1978.gada  janvārim bibliotēkā strādāja  Veronika Maklakova.

No 1978.gada janvāra    līdz      1985. gada 11.oktobrim      bibliotēkā      strādāja      Valentīna Zabiļevska.

No 1985. gada 11.oktobra  bibliotēkā – Irēna Pavlova.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs