Cirmas bibliotēka ir dibināta 1947.gadā.Tajā laikā saucās par Pokuminas bibliotēku. Līdz 1950.gadam bibliotēkā strādā Marija Dembovska, No 1950. līdz 1989.gadam – Angelina Kuzovnikova (Kairova).

1989.gadā bibliotēka tika pārcelta uz ciemu Tutāni un tika pārdēvēta par Cirmas bibliotēku. Bibliotēkas atrašanas vieta mainījās trīs reizes.

Kopš 1995.gada bibliotēka atrodas Cirmas pagasta padomes ēkā.

Bibliotēkā pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu

Bibliotēkas vadītāji:

Zoja Cvetkova (1989)

Svetlana Ivanova (1990-1991)

Ludmila Škrebcova (1991-1995)

Lilita Rudzinska (1995-2004)

Marina Piterāne (kopš 2005.gada)

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs