Goliševas bibliotēka dibināta 1949.gadā.

    Bibliotēkas vadītāji:

Anastasija Aleksejeva -1949- 1952

Antoņina Anisimova – 1952- 1955

Nikolajs  Sokolovs -1955-1959

Marija Šubeņina – 1959-1994

Skaidrīte Lankovska – 1994….

 Bibliotēkas telpas – līdz 1994.gadam bibliotēka bija izvietota tautas nama telpās. Pēc tam bibliotēka tika pārvesta uz Goliševas pagasta bērnudārza (celts1989) tukšām telpām.

2001.gadā bibliotēkā tiek atvērta lasītava ar astoņām lasītāju vietām. Šeit lasītāji var strādāt ar uzzinošu literatūru, lasīt jaunākos preses izdevumus, piedalīties bibliotēkas organizētos pasākumos.


 

 

 

 

 

Ziņas sniedza Goliševas pagasta bibliotēkas vadītāja Skaidrīte Lankovska

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs