isnaudas b-ka1Isnaudas bibliotēka dibināta 1932.gadā, taču ziņas par tās vēsturi ir apkopotas tikai no 1954.gada. Pirmajos pagasta pastāvēšanas gados Isnaudas bibliotēka atradās Kovaļku ciemā – no 1988.gada Martišu ciemā.

Isnaudas ciema bibliotēkā strādājuši: E. Klementjeva, V. Čižika, M. Adricka, V. Vitanisa, M. Mekša, L. Krištopāne, V. Vecināne, O. Miščenko, L. Mičerevska, A. Fedorenko, V. Gabruševa, E. Volodko, R. Astašova, J. Nagle, M. Dembovska, A. Zerne, L. Savicka, I. Seimuškina.

Kopš 1978.gada bibliotēkā strādaja Berta Ivanova.

Kopš 2016.gada – Inga Taraseviča

Bibliotēka atrodas pagasta padomes mājā.

isnaudas b-ka

Ziņas sniedza Isnaudas pagasta bibliotēkas vadītāja Berta Ivanova

Plašāk par bibliotēku Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs