istalsnas.b-kaIstalsnas bibliotēka atrodas 8 km attālumā no Isnaudas pagasta centra, 12 km attālumā no Ludzas novada centra. Istalsnas ciemata teritoriju šķērso ceļš Rīga–Maskava. Ir arī dzelzceļa stacija, kas atrodas 2 km attālumā no ciemata centra.    

Bibliotēka atrodas pašā Istalsnas ciema centrā, vienā ēkā ar medpunktu un klubu. Tā dibināta 1953.gadā un atradās vienā telpā ar Istalsnas ciema padomi un sakaru nodaļu. Bibliotēkas atrašanās vieta mainīta vairākas reizes. Ēka, kur pašreiz atrodas bibliotēka, uzcelta 1956.gadā. Bibliotēkas telpu kopējā platība 50 kvadrātmetru.

Bibliotēkas vadītāji (bibliotekāri) laika periodā no 1953.g.:

1953. – 1966.

Aldonija Aleksāne (tagadējais uzvārds Usāne);

1966. – 1972.

Marija Čodare Pētera m.;

1972. – 1975.

Marija Čodare Donata m.;

1975. – 1978.

Aina Policāne;

1978. – 1979.

Zinaīda Azina (tagadējais uzvārds Nazarova);

1979.- 1985.

Lūcija Dalibo

1985. – 1990.

Marija Čodare Donata m.;

1990. – 1995.

Ināra Grahoļska (tagadējais uzvārds Kuzņecova);

1995.- 2010.

Marija Čodare Donata m.;

2010. –

Iveta Čodare

 

Par Istalsnas ciematu
Istalsnas ciema padome dibināta 1948.gadā, bet likvidēta 1979.gadā.
No 1979.gada -1987.gada aprīlim Istalsnas ciemats pievienots pie Ciblas ciema padomes.
No 1987.gada aprīļa pie Isnaudas ciema padomes. (no 1990.gada – Isnaudas pagasts)

Ziņas sniedza Istalsnas bibliotēkas vadītāja I.Čodare

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas daru bāzēs