Bozovas bibliotēka atrodas Kārsavas novada Malnavas pagasta Bozovas ciemā. Tepat netālu atrodas Kārsavas stacija, kas ir pēdējā dzelzceļa stacija pie Krievijas robežas.                  

Bozovas bibliotēkas pirmā vadītāja bija Vera Belinska. Pēc tam strādāja: Tamāra Vaiuh, Veneranda Mieze, Antoņina Neško, Zinaīda Zvirbule, Silvija Krole, Tamāra Papova, Mārīte Mežule-Bistrova.

Pirmā bibliotēka atradās tagadējās dzelzceļa stacijas kases telpās. Pēc tam bibliotēku pārcēla uz Barkānu ciemu, kur tai laikā bija holkozs n30 let komsomola”. 1964.gadā bibliotēku pārceļ uz Bozovu. Bibliotēku iekārtoja privātā mājā pie Jūlijas Barkānes.          

No 1991.gada bibliotēkā strādā Zenta Slobožaņina. Viņa arī organizē masu pasākumus klubā. 

2004.gadā bibliotēkā tika veikts remonts.  

2005.gadā sāk darboties interneta pakalpojumi.

2010.gadā bibliotēka tika reorganizēta par Kārsabas bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu.

  

 

 

Dažus vārdus par  nosaukumu Bozova.

Pirms daudziem gadiem Rītupe bijusi ūdeņiem bagāta, plata upe. Lai tiktu otrā krastā, ļaudis izmantojuši vienkoču laivas, kuras saukuši par būzēm. Rītupes vienā krastā atrodas Buziņkovas ciems, otrā Bozovas. Ļaudis zina stāstīt, ka nosaukumi cēlušies no vārda būze. Vīri bijuši labi amatnieki, pratuši izgatavot gan lielas, gan mazas  Būzes.        

 

Ziņas sniedza Bozovas bibliotēkas vadītāja Z.Slobožanina