Nesteru bibliotēka gadu gaitā ir atradusies dažādās vietās.

1955.g. tika atvērta Bozaukas ciema 2.bibliotēka. Tā atradās Pētera Rumbina dzīvojamajā mājā Nesteros līdz 1960.gadam.

Pirmā bibliotekāre bija Regīna Svirska. 1960.g. rudenī bibliotēku pārvietoja uz jaunizcelto ciema klubu Nesteros.

1968.gadā bibliotēku pārdēvēja par Bozaukas ciema Nesteru bibliotēku. Kluba telpā bibliotēka darbojās līdz 1993.g.

1994.gadā bibliotēku pārvietoja uz pasta nodaļas ēku.

Kopš 2007.gada pavasara bibliotēka atrodas bijušā veikala ēkā.

 

Bibliotēkā strādāja:

      Regīna Svirska – 1955.-1963.

      Zenta Belkovska – 1964.- 1966.

      Vera Aleksandrova – 1967.-1968.

     Zinaīda Kaupuže – no 1969.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņas snieda Nesteru bibliotēkas vadītāja Z. Kaupuže.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs