IMG 4588Mērdzenes pagasta bibliotēka sāka darboties pirms Lielā Tēvijas kara un atradās vienā ēkā ar pagasta padomi. Bibliotēkas apmeklētāji bija Mērdzenes centra iedzīvotāji. Grāmatas izsniedza pagasta padomes darbinieki.

Kara laikā pagasta māja tika uzspridzināta, sakarā ar to bojā gāja arī grāmatas. Pēc kara tika vāktas grāmatas, pieņemti dāvinājumi no iedzīvotājiem. Tā 1948.gadā atvēra Mērdzenes pagasta bibliotēku, kurā bija ap 2000 grāmatu, latviešu un krievu valodās.

Pirmais bibliotēkas vadītājs bija Antons Mičurins. Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāji:

1

Antons Mičurins

1948 – 1950

2

Nadežda Bluss

1950 – 1957

3

Lidija Komkova

1957 – 1960

4

Valentīna Jēkabsone

1960 – 1986  

5

Dūda Jēkabsone

1986 – 1987

6

Janīna Kadakovska

1987 – 1991

7

Gaļina Misāne

1991 – 1992

8

Janīna Kadakovska

1992 –

 

Ziņas sniedza Mērdzenes pagasta bibliotēkas vadītāja Janīna Kadakovska