Mežvidu bibliotēka dibināta 1950.gadā.

Bibliotēkas vadītāji: 

Genovefa URTĀNE;

Z. ĶIRSE – līdz 1962.gada jūlijam;

Veneranda LAZARE – no 1962. gada jūlija līdz 1969. gada septembrim;

Valentīna BILĀNE – no 1969. gada septembra līdz 1971. gada februārim

Veronika ŠKESTERE – no 1971. gada februāra

Bibliotēkas telpas– privātās mājas vienā telpā. Pēc tam to pārvietoja uz divstāvu ēkas otro stāvu blakus ciema padomei un klubam. Divdesmitā gadsimta sešdesmito gadu beigās bibliotēka izvietojās divstāvu dzīvojamās mājas apakšējā stāvā līdzās sovhoza „Mežvidi” kantora telpām. 1974.gada martā ekspluatācijā tika nodota kluba- kantora ēka un bibliotēkai pēc projekta paredzētas divas plašas telpas pie kluba otrajā stāvā, kur tā atrodas līdz šim. 2006.gadā, izmantojot brīvās telpas pie bibliotēkas, tika ierīkota lasītava, kā arī paplašinātajās telpās atvēlēta vieta atpūtai un pasīvajam fondam.

Mezvidu b-kaBibliotēkas darbība- – no neatlaidīga propagandas un aģitācijas darba aizvadītā gadsimta otrajā pusē līdz informācijas, izglītības un izklaides iestādei- tā var raksturot jebkuras lauku bibliotēkas darbību un virzību, tanī skaitā, arī Mežvidu pagasta bibliotēkas. Bet visam pamatā- darbs ar lasītāju, tā intereses un vajadzības. Astoņdesmito gadu sākumā tika izcīnīts godpilnais nosaukums Teicama darba bibliotēka. 21.gadsimts ir laiks, kad zinoši, idejām bagāti cilvēki kļūst par galveno attīstības virzītājspēku- arī bibliotēkā. Gaismas tīkla projekta īstenošana dod iespēju bibliotēkai kļūt par nozīmīgu informācijas pakalpojumu sniedzēju un apmierināt pieprasījumu pēc saturīgas un noderīgas informācijas, izmantojot interneta datu bāzes. Mežvidu pagasta bibliotēkas ilgtermiņa vīzija un mērķi ir cieši saistīti ar valsts attīstības programmu, kas formulēti Nacionālās attīstības plānā 2007-2010, kur īpaši akcentēts Latvijas galvenais resurss- iedzīvotāju zināšanas un gudrība. Bibliotēka- kā mūža izglītības un kultūrmantojuma saglabāšanas centrs. Bibliotēkai ir jābūt atpazīstamai, savai vizītkartei. Darbs ar sabiedrību un bibliotēkas publicitātes veidošana- turpinās. 2006.gadā Mežvidos notika Ludzas rajona 5. Grāmatu svētki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņas sniedza Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V.Šķestere

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs