Ranču bibliotēka darbu uzsāka 1955.gadā. Tā atradās vienā ēkā ar veikalu, pastu, ciema padomi. Bibliotēka aizņēma vienu mazu istabiņu, inventārā bija viens grāmatu skapis un fondā apmēram 100 eksemplāru grāmatu. Bibliotēkas vadītāja bija Zaiceva. 1957.gadā bibliotēku kopā ar kolhoza “Druva” grāmatvedību un pastu, pārceļ uz jauno ēku. Te bibliotēka aizņem pusi telpu.

No1957. līdz 1980.gadam bibliotēkā strādāja Emīlija Ludborža (tagad Rancāne), Vera Mazure, Veneranda Poikāne. Biruta Strode (Opincāne).

No 1981.gada par bibliotēkas vadītāju strādā Anna Kalniņa.

 

Ziņas sniedza Ranču bibliotēkas vadītāja A.Kalniņa

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs