Pasienes bibliotēka sāka savu darbību 1935.gadā.

50.gadu sākumā bibliotēka atradās kolhoza kantorī, pēc tam Pasienes sovhoza ēkā. 80.gados tā tika pārcelta uz muižas ēku. No 2007.gada bibliotēka atrodas bijušā bērnu dārza ēkā. 2009.gadā bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts. Bibliotēkas kopplatība ir 144 m2.

Ir ziņas, ka 20.gadsimta 50.gados bibliotēkā strādāja: Vasilijs Zaharenoks, Māra Parfilova, Frida Orehova. No 1965.gada līdz 1991.gadam par bibliotekāri strādāja Zinaīda Pavloviča. Iedzīvotājiem palika labas atmiņas par viņu un viņas darbu. Viņa bija aktīva un ar savu pozitīvu attieksmi piesaistīja lasītājus. Organizēja dažādus pasākumus, tematiskus vakarus un literatūras pulciņus. Viņa aktīvi darbojas ar bērniem.

No 1989.gada par bibliotekāru saka strādāt Oļegs Vasiļenoks. Tajā laika bibliotēkā skaitījās 500 lasītāji. 2 gadus lasītājus apkalpoja 2 bibliotekāri.

Mūsdienās bibliotēka paplašina savu krājumu, vairāk tiek izmantotas tehnoloģijas. Bibliotēka ir 6 datori, kurus aktīvi izmanto gan bērni, gan pieaugušie.

 

Ziņas sniedza Pasienes pagasta bibliotēkas vadītājs O.Vasiļenoks

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs