Pureņu bibliotēka dibināta 1948. gadā bijušajā Pureņu ciemā. Pārdzīvojusi vairākkārtējas pārcelšanās, pašlaik  atrodas pagasta centrā Kivdolovas ciemā.
Pirmais bibliotekārs – Juris Deglis 
No 1955.-1962. g.- Valentīna Mutjanko.
No 1962.- 2003.g.- Genovefa Buivida.
No 2003. – Valentīna Žeikare (skat.foto)

Pašlaik bibliotēku vada Ruta Zaiceva.

 

 

 

 

Valentīna Žeikare

 

Ziņas sniedza Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja V.Žeikare

http://purenubiblioteka.blogspot.com/

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs