Pusmucovas b-ka3

Pušmucovas bibliotēka

Pirmās ziņas par bibliotēkas pirmsākumiem Pušmucovā ir no 1902. gada, kad privātmājā sāk darboties  Pušmucovas trīsklasīgā ministrijas vienkomplekta  lauku  skola, līdz ar to skolas bibliotēka. Pirmās grāmatas skolas bibliotēkai uzdāvināja ērģelnieks Drozdovskis.

No 1950.-1955. gadam bibliotēka bija iekārtota Kirova vārdā nosauktā kolhoza  kantorī . Grāmatvežu kabinetā varēja apmainīt grāmatas. Atbildīgā bija Vera Miškāne. Atskaites par lasītāju skaitu un izsniegtajām grāmatām netika sniegtas.

  1. gadā tika atvērta Pušmucovas ciema bibliotēka. Tā atradās ciema kluba telpās.

Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Marija Sešķele.

Uz Pušmucovu tika pārvestas 515 grāmatas no Nautrēnu ciema padomes bibliotēkas.   Pusmucovas b-ka2

1962.gada jūnijā bibliotēkā sāka strādāt Helēna Probuka.Viņa sabiedrības aktīvā dvēselīte, kā  ilggadēja bibliotēkas vadītāja un kultūras dzīves organizētāja, mākslinieciskā noformētāja, radošo ideju nesēja,  tautas tradīciju kopēja. Helēna Probuka  bija  Pušmucovas etnogrāfiskais ansambļa dibinātāja 1980.gadā  un 15 gadus tā vadītāja.

Ar savu sabiedriski aktīvo darbību izpelnījās cilvēku cieņu un atzinību un  1990. gadā  tika ievēlēta par Pušmucovas pagasta valdes priekšsēdētāju. No 1989. -1994.gadam  Helēna Probuka bija Pušmucovas pagasta padomes priekšsēdētāja.

Uz neilgāku laiku Pušmucovas bibliotēkā strādājuši Roberts Ūzulnieks 1963.gadā un Veneranda Šmulāne 1978-1979.

Bibliotēkas atrašanās vieta gadu gaitā  mainījās vairākas reizes. 1990.gadā tika uzcelta jaunā  kluba – kantora ēka, kur tika atvēlēta vieta arī bibliotēkai.Pusmucovas b-ka1

No 1990. gada Pušmucovas bibliotēkas vadītāja ir Ilga Baziļeviča.

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan izmantojot modernās tehnoloģijas, tā iekļaujas valsts vienotajā informācijas sistēmā un Ludzas reģiona bibliotēku  kopkatalogā.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs