Salnavas pagasta valdes telpās atrodas Salnavas pagasta bibliotēka. Bibliotēka dibināta 1961.gadā uz p/s ,,Sala” arodbiedrību bibliotēkas bāzes. Sākumā bibliotēka atradās tagadējā medpunkta telpās. Tās grāmatu fonds bija zem 1000 eksemplāriem. Bibliotēku tikai dažus mēnešus vadīja Valentīna Buļbika. Pēc tam bibliotēku līdz 1976.gadam vadīja Anita Viļčuka. Bibliotēkas literatūras fonds sāka strauji augt un 1979.gadā tas sasniedza 7189 eksemplārus, bet 1993.gadā – 9410. 1976.gadā dažus mēnešus bibliotēku vadīja Vija Bule.No 1976. līdz 1986. gadam bibliotēku vadīja Veronika Putrāne. No 1986.gada līdz 1991. gadam bibliotēku vadīja Lilija Ločmele, Zeltīte Ločmele un Anita Nagle.

No 1991.gada līdz šodienai bibliotēku vada Veronika Zelča.

 Šajos bibliotēkas pastāvēšanas gados pārvietojamās bibliotēkas ir darbojušās Kaupužos, Salā, Zatišķos, Krutovā. Bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā atrodas arī Salnavas pamatskolas bibliotēka. Abas bibliotēkas sadarbojas – rīko masu pasākumus, strādā ar lasītājiem. Kopējus masu pasākumus bibliotēka rīko arī kopā ar kultūras namu.

Bibliotēka ir sistemātiskais un alfabētiskais katalogs, skolēnu katalogs, novadpētniecības un ģimeņu kartotēkas.

Bibliotēkas fondā ir literatūra pieaugušajiem un bērniem latviešu un krievu valodā.

Lasītāju apkalpošanai visu laiku tiek izmantoti grāmatu pienesēji un pārvietojamās bibliotēkas. Literatūra tiek popularizēta masu pasākumos.

Bibliotēkā visu tās pastāvēšanas laiku ir strādājis tikai viens darbinieks.

 

 

 

 

Ziņas sniedza Salnavas bibliotēkas vadītāja V.Zeļča

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs