nuksu b-ka

 

Ņukšu pagasta bibliotēka dibināta 1953.gadā. Pirmā bibliotēkas vadītāja – Kravceva (Mole) Jūlija.

No 1953. gada līdz 1970.gadam nomainījušies desmit bibliotēkas vadītāji:

Kravceva (Mole) Jūlija                   1953.g. – 1954.g.

Gorbunova Valentīna                    1954.g. – 1955.g.

Mekšs Jānis                                        1955.g. – 1956.g.

Loseva Natālija

Romanovskis Vitālijs

Marnauza Vera

Mekša Marija

Rimša Zinaīda

Suharevska Antoniņa                     1959.g. – 1961.g.

Potaše (Valtere) Ernestīne            1970.g. – 2013. g.

Žanna Vasiļevska                           2013.g.

Anastasija Pisarenko                     no 2014.g

 

Bibliotēkas telpas tika pārvietota astoņas reizes.

1970.gadā tā atradās Kaļiņina v. n. kolhoza kantora telpās.

1972.gadā bibliotēku pārcēla uz ciema padomes māju, kur tika veikts kapitālais remonts, un vienu telpu atvēlēja bibliotēkai. Telpa bija diezgan tumša, dienas laikā vienmēr dega elektrība, jo logus daļēji aizsedza grāmatu plaukti.

1990.gada jūlijā bibliotēku pārcēla uz bijušo bērnu dārzu.

1992.gada rudenī bibliotēkas daļa tiek pārvietota uz pagasta padomes ēku.

1993. gada rudenī bibliotēku pārcēla uz bijušās skolas telpām, izvēloties piemērotākās bibliotēkas vajadzībām.

2004.gadā bibliotēkas ēka tika renovēta. Renovācijas darbus pārsvarā veica pagasta iedzīvotāji. 2004.gada novembrī pabeidza bibliotēkas renovāciju. Sakārtoja grāmatu fondu.

2005.g. aprīlī pēc VVBIS (Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas) projekta, bibliotēka saņēma vienu jauno datoru.

2005.g. maijā bibliotēkā jau bija interneta pieslēgums. Ierīkoja signalizāciju un ugunsdrošības pulti.

2008.gadā – izveidoja pieslēgumu bibliotēku informācijas sistēmai ALISE.

No 2002. gada bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas projektā ,,Bērnu žūrija”.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs