zvirgzdenes biblioteka.2015Zvirgzdenes bibliotēka dibināta 1951.gadā. Toreiz saucās Franapoles ciema bibliotēka. Pirmie ieraksti inventāra grāmatā izdarīti 1951.gada 20 septembrī. 1952.gadā 3.jūnijā bibliotēkai tika nodots arteļa „Padomju Latgale” grāmatas fonds ar grāmatas skaitu 1107 eksemplāri

1966.gadā bibliotēka no Franapoles tika pārvēsta uz Zvirgzdeni un pardēvēta par Zvirgzdenes ciemu bibliotēku. Toreiz bibliotēkas fondā bija 5500 grāmatu vienības un bibliotēku apmeklēja no 250-300 lasītājiem.

1977.gadā bibliotēka no Zvirgzdenes tika pārvesta uz Lucmuižas centru, dzīvojamo māju, pēc tam tika pārvietota uz apkures katlu mājas otro stāvu. Vēlāk tika pārvesta uz bērnu dārza piebūvi.

2002.gadā bērnu dārzu slēdza, bibliotēka tika pārvietota uz daudzdzīvokļu māju tepat Luzmuižā.

Bibliotēka tika pārvietota 6 reizes.

No bibliotēkas pirmsākumiem līdz 1962.gadam par bibliotēkas vadītāju strādāja bibliotekāre Kalvāne.

No 1962.gada līdz 1966.gadam par bibliotekāri strādāja N.Circene.

1966.gada 8.janvārī bibliotēkas darbu uzņēmās E.Terecāne. Viņa nostrādāja bibliotēkā 28 gadus.

No 1995.gada līdz 2000.gadam bibliotēku vadīja Genovefa Prīdāne.

No 2000.gada bibliotēkā darba gaitas uzsāka Jolanta Prīdāne.

 

Ziņas sniedza Zvirgzdenes pagasta bibliotēkas vadītāja Jolanta PrIdāne

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs