Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1980.gadā. Kolektīva organizētāja un pirmā vadītāja Helēna Probuka. Viņas vadībā pušmucovietes dziedāja 15 gadus. Pirmajā sastāvā bija dziesmu zinātājas Antoņina Mortuļeva, Anna Šarkovska, Benedikta Silkāne, Anele Dubrovska, Eleonora Sviklāne, Marija Ločmele. 

Pēdējos gadus kolektīvu vada Ināra Dovgiallo.

Repertuārā izmanto pārsvarā savā pagastā pierakstītās tautasdziesmas. Ansamblim ir sava himna “Pušmucovā sauļa ļāca”, kurā tiek apdziedātas visas pagasta sādžas.

Ansamblis piedalās dažādos svētkos un festivālos Latvijā.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://www.kulturaskarte.lv/lv/makslinieciskais-kolektivs/pusmucovas-etnografiskais-ansamblis