1956.gadā ansambli nodibināja skolotāja Marija Kokina, tad ilgus gadus to vadīja Zinaīda Kromāne, bet kopš 1999.gada Elvīra Bleive. Visus 50 gadus ansamblis nav pārtraucis savu darbību.

Saņemta Gada folkloras balva 2005. Piedalījušies starptautiskos festivālos Baltica-2006.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://folklora.lv/kopas/salnava/ 

www.kulturaskarte.lv