Isnaudas tautas nams (agrāk Isnaudas klubs) tika uzcelts 1959.gada jūnijā un Līgo vakarā jaunajā klubā tika atzīmēta kolhoza 10 gadu jubileja. Jaunuzceltais klubs varēja uzņemt 250 apmeklētājus. Kultūras dzīve sita augstu vilni, jo tas bija aģitbrigāžu un aģitkoncertu laiks, lekciju lasījumi, pašdarbības teātra uzvedumi, kino seansi un deju vakari.

1965.gadā klubs tika pārvietots uz bijušo skolas māju. 1988.gadā tika uzcelta jauna kolhoza „Boļševiks” kantora ēka, kurā atrodas arī tagadējais tautas nams.

Pirmā kluba vadītāja bija Anna Matule, kura šeit nostrādāja nepilnu gadu. Laika gaitā Isnaudas ciema kultūras darbu vadījuši daudzi kluba vadītāji: J. Papinovs, P. Plušs, T. Kondratjeva, T. Zemčenko, O. Miščenko, Ž. Mulere, I. Akulāne, I. Paškevičs, Z. Beļinska, I. Aksjonovs, S. Pinčura, O. Griševa, V. Kleimjonova, V. Jefremovs, A. Žurzdins.

No 1999.gada Isnaudas tautas namu vada Biruta Jermaka. Isnaudas tautas namā darbojas Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Isnauda”, amatierteātris “Isnauda”, bērnu dramatiskais kolektīvs “Kaktuss”, folkloras kopa “Isnauda”, sieviešu vokālais ansamblis “Nemiers”, duets “Sanda&Jana”.

Daudzus gadus Isnaudas vokālā ansambļa vadītāji ir bijuši Ludzas Kultūras nodaļas vadītājs Pēteris Andrejs Baiža un Ludzas Mūzikas skolas direktore Dzidra Baiža, Valērijs un Marija Jefremovi, Valdis Naglis, Aina Sondare, Imants Bogomols.

Vidējās paaudzes deju kolektīvu „Isnauda” vada Jānis Sviklāns.

Bērnu un pieaugušo dramatiskās kopas vada Ludzas Bērnu un Jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://www.kulturaskarte.lv/lv/kulturas-centrs/isnaudas-tautas-nams