Nodibināts 1979.g.

Darbojas:

  • Malnavas deju kopa “Jedritvai” (vadītāja Agnese Barkāne)
  • Bozovas etnogrāfiskais ansamblis (vadītāja Agnese Medne)
  • Malnavas jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse”
  • Malnavas kapela (vadītāja Ligita Žukovska)

 

Malnavas KN vadītājas bija:

Tatjana Nikitina

Margarita Stafecka

Vēsma Zača-Vasiļjeva

Alita Dukule

Janīna Barkāne

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://kulturaskarte.lv/lv/parvaldes-institucija/malnavas-pagasta-kulturas-darbs