(1918.31.III – 2006)

Daiļamatniece.

Dzimusi Ludzas apriņķa Gavru pagastā

Beigusi Rīgas Valsts daiļamatniecības skolu, 1941. gadā emigrējusi uz Vāciju, kur strādāja par rokdarbu skolotāju Altgarges nometnes ģimnāzijā. Kopš 1950. gada dzīvojusi Austrālijā : Pertā, Melburnā,  kur vadījusi Austrālijas latviešu daiļamatnieku apvienību.

Mācījusi rokdarbus šīs organizācijas biedriem, pasniegusi arī Melburnas vidusskolā un „3 x 3” nometnēs. Māksliniece strādāja izšuvuma tehnikā, izmantojot etnogrāfiskus motīvus. Viņa palīdzējusi iekārtot tautiešu daiļamata izstādes Austrālijā un ASV.

Strādājusi par ilustrētā rakstu krājuma „Latviešu lietišķā māksla” redaktori; kopā ar dzīvesbiedru, arī daiļamatnieku Sergeju Beklešovu izdevusi rakstu krājumu „Senais mantojums”, apkopojot trimdas latviešu daiļamatniecības vēsturi un mūsdienu sasniegumus.

Apbedīta Austrālijā.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome,