(1933.28.IV – 2008.6.X)

Dzimis Gaveiku ciemā, Filkovas sādžā, kokgriezējs.

Ludzānieša Leopolda Brokāna vaļasprieks bija koka darinājumi. Meistara roku darbs bija karotes, lāpstiņas, gaļas dēlīši, kartupeļu stampiņas, spieķi, ķeblīši, malkas grozi u.c.

Koka darbiem Leopolds pievērsās tikai pensijas gados, amatu apguvis pašmācības ceļā, ielūkojoties grāmatās.

Viņš teica: „Cilvēks ir tā iekārtots, ka viņam jāstrādā, kā gan citādi?”

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs