dibanins1

(1959. – )

Keramiķis.

Dzimis Cirmas pagasta Dubinovas sādžā.

Mācoties skolā, paticis zīmēt, veidot. 80-to gadu sākumā pievērsies keramikai. 1983.-1985. gadā, strādājis RA „Latvijas keramikā’’ un „Daiļradē”. Tautas podniecības tradīciju izpratnei tuvinājās, praktizējoties vietējo meistaru darbnīcās, apmeklējot mākslas zinātnieka J. Pujāta lekcijas Tautas universitātes keramikas fakultātē.

1984.gadā iesaistījies A. Paulāna TLMS darbībā. Aprīkojis savu darbnīcu Ludzas pusē. Iedziļinājies A. Šmulāna radošajā mantojumā. Ir tautas daiļamata meistars. Strādājis savā darbnīcā Rēzeknes novada Lendžu pagastā Ladušos.1984.gadā sācis piedalījies izstādēs gan Latvijā , gan ārzemēs: Austrijā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Krievijā, Vācijā u.c.

1988.gadā – personālizstādes: Rēzeknē, Cirmā.

2000.gadā piedalījies izstādē „Svečturis Latgales keramikā” Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā.

Tuvas Ludzas podniecības tradīcijas, māla plastika.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 116.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs