(1906.15.0I – 1984.4.VI)

Dzimis Mērdzenes (tagad Blontu) pagasta Lielajos Blontos rentnieka ģimenē.

Amatu mācījies pie Jāzepa Šmulāna. Pirmo cepli viņš izkurināja 1922. gadā, izņemdams no tā pelnu traukus, māla krūzes tirgum. Izstādēs piedalījies kopš 1948.g. Tautas daiļamata meistara nosaukuma ieguvis 1960.g. Līdz Otrajam pasaules karam izgatavojis galvenokārt saimniecības traukus. Vēlāk sācis pievērsties arī vāžu, svečturu, puķu podu darināšanai.

Savdabīgo seju meistaram, paturot arhaiski vienkāršās, smagnējas formas ar bagātīgu virpas rotājumu, palīdzēja atrast mākslas zinātnieks Jānis Pujāts.

Viņa darbi bija izstādīti gan Latvijā, gan  PSRS, gan Rumānijā; personālizstādes sarīkotas Kārsavā un Ludzā. A. Dieglis saņēmis virkni diplomu un balvu.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzānieši.- Ludza: Ludzas rajona padome, 1998.- 50.lpp.

//Viktors Trojanovskis. Ludzas Zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 87.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzē