(1971.09.V – )

Dzimusi Nirzā, Bulduru dārzkopības tehnikumā apguvusi dārzkopja agronoma profesiju, Latvijas Universitātē – floras dizainera, bet Rēzeknes Augstskolā – sociālā pedagoga  specialitāti. Bijusi bērnu un jauniešu iniciatīvu centra “Zilupe” interešu izglītības skolotāja, Pasienes 407. mazpulku vadītāja, starptautiskās pašizaugsmes programmas jauniešiem ”Award” koordinētāja, kā arī tūrisma speciāliste Zilupes novadā. Kā radošo darbnīcu vadītāja ir piedalījusies:  mazpulku, skautu, bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm audzinātāja.

Pieaugušajiem bija  kā mācībspēks  ražošanas prakšu  izglītības programmā “Dārznieks” un “Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centra” vadītāja.

Apguvusi dažādas tehnikas, metodes un pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionālie traucējumi.

2003. gadā tika nominēta titulam “Labā zvaigzne”, ko ierosinājusi Labklājības ministrija, NVO centrs un Pašvaldību savienība.

 

//Ausmas Zeme : enciklopēdisks izdevums skolēniem.-Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,  2012.- 463. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs