(1935.04.VIII – )

Dzimis Rēzeknes apriņķa Zarečkas (Aizupes) sādžā. Beidzis Daugavpils pedagoģisko institūtu fizikas- matemātikas fakultāti. Kopš 1960.g. līdz pensijas sasniegšanai strādājis Ludzas rajona Ciblas vidusskolā par fizikas-matemātikas skolotāju.

Pinumu mākslu mācījies kursos pie V. Kuhaļska Ludzas muzejā. Amatnieks veido pinumus no salmiem, taisa groziņus un peternes, ar ko arī ieguvis popularitāti. Peternes ir no linu auklas pītas vīzes. Latgalē tās tika plaši lietotas līdz 20. gadsimta pirmajai pusei un arī pēc kara Saļimons Kipļuks šis prasmes apguvis bērnībā, tagad ir viens no retajiem Latvijā, kurš prot šo arodu. Lielākais pasūtītājs bija Alūksnes deju kolektīvs “Jukums”.

Viņa darbi bijuši Latvijā, Vācijā, Baltkrievijā, Sanktpēterburgā.

Salimons dzied korī ”Austrumstīga”, piedalījies visos dziesmu svētkos no 1955. g., ticies ar prezidentiem V. Zatleru un A. Vējoni.

 

//Latvijas novadu dārgumi.-Rīga: Lauku Avīze, 2014. – 42.- 43. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs