Audēja.

Maritas mājas ir Ciblas novada Pušmucovā, bet strādā Ludzas amatnieku centrā. Amats apgūts nesen, taču labā slava  jau sasniegusi visu Latviju. Pamatus  aušanā ielika skolotāja – audēja no Rēzeknes Janeta Jase, kura  Maritu mācīja kursos Ludzas amatnieku centrā.

Pārsvarā auž tautiskos svārkus, kā arī lakatus un arheoloģiskās sakšas.

Apausti visi novadi: Bērzgale, Verēmi, Dagda, Balvi, Medņeva. Pārsvarā dominē Latgales pamatkrāsas: sarkans, zaļš, dzeltens, zils. Ludzai raksturīgs sarkanais ar zaļo un arī dzeltenais tonis.

 

//Čakša-Ratniece, Inga. Jaunākā audēja Latgalē // A12.- (2015, dec.-janv.) , 22.-25. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs