(1905.23.VII – 1990.)

Pinējs.

Dzimis Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta Jēču sādžā daudzbērnu zemnieku ģimenē.

33 gadus viņš nostrādāja par dzelzceļnieku, kļūdams invalīds pievērsās groziņu pīšanai, ko prata jau kopš ganu gaitām.

Piedalījies daudzās izstādēs un gadatirgos, arī Rīgā, saņēmis virkni Goda rakstu, ieguvis Tautas daiļamata meistara nosaukumu. Spēlēja cītaru, zīmēja, zināja daudz teiku un pasaku. Daudzas Mežvidu ciema sētas rotā viņa pītie groziņi.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.