(1905.2.V – 1990.5.X)

Ludzānietis ilgus gadus, strādāja celtniecībā un vēlāk, būdams pensijā,  meistarīgi pina klūgu groziņus. Šo māku viņš apguva patstāvīgi.

Ar saviem izstrādājumiem meistars regulāri piedalījās Ludzas novadpētniecības muzeja rīkotajos etnogrāfiskajos svētkos, gadatirgos, citos pasākumos.

Pēc kara iestādēs nebija mēbeļu, S. Savickis izpalīdzēja. Kad nolēma atvērt ēdnīcu – S. Savickis sakārtoja telpas, izgatavoja mēbeles, mucas, lai varētu ziemai sagatavot dārzeņus.

Savickis bija viens no rajona vecākajiem celtniekiem.

 

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzānieši : ieskicējumi par novadnieku veikumu literatūrā, publicistikā, mākslā, zinātnē / Viktors Trojanovskis. – Ludza : Ludzas rajona padome, 1998. – 114 lpp. : il.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs