smulans(1927.21.01 – 1972.15.09)

Keramiķis.

Dzimis Ludzas apriņķa Mērdzenes (Blontu) pagastā, Kucovkā, apglabāts Zvirgzdenes ciema Seļekovas kapos.

Podu mākslu mācījies pie sava tēva Jāzepa un citiem redzamākajiem (A. Buivita, A. Diegļa) – Ludzas novada meistariem. Savā pusē viņš aizsāka dekoratīvās ievirzes keramiku, kas domāta ne tikai zemnieku sētas vajadzībām, bet spēja apmierināt arī pilsētnieku estētiskās prasības. Viņš darinājis svečturus, sienu rotājumus, krūzes un medauniekus.

Bet pasaules slavu meistaram atnesa sīkplastika – pasaku negatīvo varoņu – velnu atveidojums, iemiesojot, personificējot tajos cilvēka vājības un trūkumus. A. Šmulāns izgatavojis kādus piecus tūkstošus velnu un nekur nav atkārtojies. Tagad šie rakari izklīduši pa daudziem Latvijas un citu valstu muzejiem (tai skaitā vienīgo pasaulē velnu muzeju Lietuvas pilsētā Kauņā), privātkolekcijās, pabijušas pat Vispasaules izstādē Monreālā, Kanādā.

1960.g. A. Šmulānam piešķirts Tautas daiļamata meistara goda nosaukums.

Sasniegumi: 1961.g. Maskavā PSRS Tautas saimniecības sasniegumu izstādes dalībnieka goda raksts un medaļa; personālizstādes Ludzā, Rēzeknē, Rīgā; privātkolekcijas Krievijā, Vācijā, Čehijā, Dānijā.

1971. g. par keramiķi uzņemta Rīgas kinostudijas filma ”Ragainais māls” ( režisors A. Burovs). Filmā ir divi aktieri: Ē. Valters un pats meistars. Pārējie varoņi māla velni, kas darbojas visdažādākajās situācijās.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzānieši.- Ludza: Ludzas rajona padome, 1998.- 51.lpp.

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 86.lpp.

//Latgales kultūras darbinieki. 2. sēj., 2008.- 314.-316. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs