tomasickis.j.

Amatiermākslinieks kārsavietis Juris Tomašickis bija slavenā tēlnieka Leona Tomašicka brāļadēls. Pie slavenā tēvoča viņš ir gan ciemojies, gan iepazinis viņa darbus.

Ilgu laiku Juris ir strādājis Atlantijā uz zvejas kuģa, arī par ūdenslīdēju Ludzas glābšanas stacijā. Aizrāvās ar kokgriešanu. Eksotiski noformējis gan savas sētas ēkas Kārsavā Teātra ielā, gan mājas iekštelpas. Daudz gleznojis, īpaši dabas skatus. Juris Tomašickis profesionālo izglītību mākslā nebija guvis.

 

Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 154.lpp.

Foto no Nikolaja Mortukāna arhīva

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs