(1930 – 2000)

Ķeramiķe.

Dzimusi Pildas pagasta Vorkaļu sādžā. Ilgu laiku dzīvodama Kārsavā, pievērsās sīkplastikai, mācīja šo mākslu savai meitai Lilijai Krivtežai. Piedalījās daudzās izstādēs un etnogrāfiskajos svētkos.

Viņa allaž jūsmoja par izteiksmīgajiem A. Šmulāna velniņiem. Tā radās vēlēšanās turpināt viņa tradīcijas.

G. Urtānes vārds labi zināms republikā. Rīgā viņa nokārtoja speciālus eksāmenus un ieguva Tautas lietišķās mākslas meistares kvalifikāciju. G. Urtānes darbi bija eksponēti rajona un republikas izstādēs, demonstrēti Lietuvā, Maskavā.

Sīkplastikā meistare izstrādājusi savdabīgus folkloristiski anekdotiskus velnu un āžu tēlu tipus.

 

//Trojanovskis Viktors. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena – Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 242. lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs