(1901.20.II – 1989.29.I)

Pedagogs.

Dzimis Mērdzenes pagasta Jakulinsku sādžā. Kā eksterns pabeidzis vidusskolu, 1939.gadā iestājies LU Juridiskajā fakultātē, ko absolvēja 1946.gadā. Rīgā apmeklējis teātra skolu.

Bijis Rogovkas pamatskolas skolotājs (1919), Pušmucovas pamatskolas pārzinis (1920-1928), Ludzas apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs (1940-1941), Ciblas vidusskolas dibinātājs un pirmais direktors (1950-1966), Latvijas Republikas IV Saeimas deputāts no LSDSP (1931-1934), pagasta valdes vadītājs.

Mūža nogalē mācījis krievu valodu Ludzas vakarskolā un vietējā dramatiskajā kopā iestudējis lugas.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 139.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas biblliotēkas datu bāzēs