birska

(1959.24.IV – 2002.10.VI)

Bioloģijas doktore, skolotāja.

Dzimusi Ciblas pagasta Skriņu sādžā. Mācījusies Ludzas vidusskolā, LVU Ķīmijas fakultātē, Svešvalodu fakultātē, beigusi LVU klātienes aspirantūru un 1988.gadā ieguvusi bioloģijas doktora zinātnisko grādu. Ciblas vidusskolā mācījusi ķīmiju, angļu un vācu valodu.

 

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 105.lpp.