(1954.15.XII – )

Pedagoģe, politiķe.

Dzimusi  Kurzemē, mācījusies Vītolu pamatskolā, Kārsavas vidusskolā, Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras pasniedzēju Ludzas vidusskolā un citās Latvijas skolās.

Bija aktīva tautfrontiete Ludzā. Būdama Augstākās Padomes deputāte, 1990.gada 4.maijā balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

No 1995. līdz 2015.gadam – Ciblas vidusskolas direktore.

2000.gada 4.aprīlī Latviešu biedrības namā Rīgā saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.

 

//Viktors Trojanovskis. Ludzas zeme: rajona daba, vēsture, šodiena.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 106..lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs